Diensten

contract manufacturing

Uw opties voor maatwerk

Klant stelt Inlabs een indicatie voor (bv. formule tegen depressie) en Inlabs ontwikkelt een formule op maat die voldoet aan de wetgeving van het betreffende land. Na goedkeuring van de klant produceren wij het vermarktbare eindproduct voor hen inclusief de verpakking.

Klant komt zelf met een mogelijke formule en wij testen of alle voorgestelde moleculen mogelijk zijn in de capsules, hoeveel er uiteindelijk in de tas terechtkomt en dus hoeveel wij de formule dienen aan te passen. Vervolgens doet Inlabs een voorstel. Na goedkeuring van de klant produceren wij het vermarktbare eindproduct voor hen inclusief de verpakking.

Verpakking

Inlabs levert uw private label-producten verkoopklaar in bulk, dozen van 10 of 20 stuks of sleeves van 10 stuks.

Eco-vriendelijke bio-afbreekbare capsules

100% bio-afbreekbaar, 100% plasticvrij, 100% gerecycleerde verpakking. De klimaatneutrale en bio-afbreekbare capsules zijn een duurzaam alternatief op de schadelijke plastic -en aluminiumcapsules van de traditionele spelers op de koffiemarkt. De capsules zijn uiterst populair en bestaan voor meer dan 96% uit herbruikbare ruwe grondstoffen.

De route naar uw eigen capsule-producten

Projectanalyse & bepaling scope
 • Haalbaarheidsanalyse (bench batch, smaaktest, industriële haalbaarheid) 
 • Legal framework 
  • Due diligence 
  • Definiëring target market, limitations, regulations, ...  
  • Een speciaal team van regelgevende zaken - indien nodig bijgestaan door een externe consultant - controleert de conformiteit van de formule met de geldende wetgeving in het bestemmingsland. 
  • Begeleiden bij de registratie van de formule bij de autoriteiten van het betrokken land 
 • Kostenberekening, prijsafspraak & bepaling MOQ per referentie 
 • Logistiek en lead times
Het schrijven van de basisformule: U kiest de ingrediënten alsook kleur, geur & smaak zelf en bent niet beperkt tot onze formules of producten. Overleg met klant en goedkeuring basisformule.
Kwantitatieve analyse (extern gehomologeerd labo) van de actieve bestanddelen in de tas van de basisformule. Een extern gehomologeerd labo analyseert en certifieert de exacte hoeveelheid van elk actief bestanddeel dat uiteindelijk in de tas terechtkomt. Inlabs past vervolgens de formule kwantitatief aan naar de gewenste therapeutische einddosis.
Kwantitatieve aanpassingen in functie van resultaten labtesting van basisformule tot conceptformule. Versnelde stabiliteitstesten.
Aromatisering en flavoring conceptformule.
Eventuele laatste aanpassing actieve bestanddelen conceptformule in functie van gewenste flavor and taste tot definitieve formule gevolgd door voorstelling definitieve formule aan tastingpanel.
Finetuning flavoring en taste definitieve formule in functie van feedback tasting panel. Voorlegging definitieve eindformule aan klant ter goedkeuring. Eventuele laatste aanpassingen in functie van feedback klant.
Productie eindformule.
Ontwikkeling en productie packaging in overleg met klant.
Jouw eigen formules ontwikkelen in samenwerking met Inlabs?